Checklist basisschool kiezen

Checklist basisschool kiezen

Last Updated: June 1, 2024By Tags:

Het selecteren van een basisschool is een belangrijke beslissing. Je wilt dat je kind zich de komende acht jaar op zijn of haar plek voelt op school. Maar hoe bepaal je welke basisschool de juiste is? Waar moet je op letten bij het kiezen van een basisschool? Deze checklist biedt ondersteuning bij het maken van deze keuze.

Welke basisschool past bij je kind?

Hoewel de reputatie van een basisschool belangrijk kan zijn, is het essentieel dat je kind zich er prettig en thuis voelt. Bij het kiezen van een basisschool is het daarom belangrijk om te overwegen wat het beste aansluit bij de behoeften van jouw kind.

Een goede manier om hierachter te komen is door de school te bezoeken en de sfeer te ervaren. Veel basisscholen organiseren open dagen, of je kunt een afspraak maken voor een rondleiding en meer informatie. Het kan ook nuttig zijn om ervaringen van andere ouders te vragen.

Kwaliteit van de basisschool

De wet specificeert de minimale kennis en vaardigheden die kinderen aan het einde van de basisschool moeten hebben, bekend als de kerndoelen voor het basisonderwijs. Je mag ervan uitgaan dat alle scholen zich inzetten om deze doelen te bereiken, met toezicht van de Onderwijsinspectie.

Scholen hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij het onderwijs vormgeven. In de schoolgids, die je meestal op de website van de school kunt vinden, staat informatie over de onderwijsmethode, de visie en de gebruikte leermethoden.

Via onderwijsinspectie.nl kun je inspectierapporten raadplegen om te zien hoe scholen beoordeeld worden.

Checklist basisschool kiezen

Deze checklist bevat belangrijke punten om op te letten en vragen te stellen wanneer je een basisschool kiest voor je kind:

Praktische overwegingen

  • Hoe lang duurt de reis naar school? Bedenk dat dit de dagelijkse rit wordt voor acht jaar.
  • Hoe veilig is de route naar school? Uiteindelijk zal je kind zelfstandig naar school gaan lopen of fietsen.
  • Zijn overblijven en buitenschoolse opvang goed geregeld?
  • Moeten ouders helpen bij overblijven of andere activiteiten? Hoeveel tijd kun en wil je hieraan besteden?
  • Heeft de school een traditioneel of continurooster?

Indruk en faciliteiten van de school

   • Is het schoolplein veilig en uitnodigend? Zijn er speeltoestellen of een schooltuin?
   • Hoe ziet het schoolgebouw eruit?
   • Zijn de klaslokalen schoon, licht en ruim genoeg? Hoe staat het met de ventilatie en de toiletten?
   • Ziet het lesmateriaal en speelgoed er goed uit?
   • Waar vindt de gymles plaats en welke andere faciliteiten zijn er?

Onderwijskwaliteit

  • Welke onderwijsmethode wordt gebruikt en sluit deze aan bij jouw kind?
  • Wat zijn de onderwijsdoelen? Richten deze zich enkel op cognitieve ontwikkeling of ook op sociale vaardigheden zoals samenwerken en zelfstandigheid?
  • Wat is de onderwijsvisie van de school? Is er ruimte voor ervaringsgericht leren?
  • Hoe wordt de school beoordeeld door de Onderwijsinspectie en wat zijn de resultaten van de eindtoets?
  • Welk leerlingvolgsysteem wordt gebruikt en hoe blijf je als ouder op de hoogte van de vorderingen?
  • Hoe wordt omgegaan met niveauverschillen tussen leerlingen? Wat is het beleid voor hoogbegaafde kinderen of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben?
  • Hoe groot zijn de klassen en zijn er combinatiegroepen?
 • Sociaal klimaat:
  • Hoe is de algemene sfeer op school?
  • Is er een anti-pestbeleid?
  • Hoe is de interactie tussen leerkrachten onderling en met de leerlingen?
  • Voel je dat je kind zich op deze school thuis zou voelen, en jijzelf ook?

Deze vragen helpen je bij het maken van een weloverwogen keuze voor een basisschool die past bij jou en je kind.

Wachtlijsten en wanneer inschrijven op de basisschool?

Je kunt je kind aanmelden voor een basisschool vanaf de leeftijd van 3 jaar. In grote steden kunnen populaire scholen vaak wachtlijsten hebben, waarbij een centrale aanmeldprocedure geldt.

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen op de school van jullie keuze, kan er een loting plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om op het inschrijfformulier meerdere voorkeuren op te geven, zoals een tweede, derde of vierde keuze.

Er zijn vaak ook voorrangsregels van toepassing. Dit houdt in dat bijvoorbeeld kinderen met een broertje of zusje op dezelfde school voorrang kunnen krijgen. Ook kan de afstand tot de school een rol spelen, waarbij kinderen die dichtbij wonen voorrang hebben op basis van postcode.

De vrijwillige ouderbijdrage

Elke basisschool vraagt een vrijwillige ouderbijdrage, waarvan het bedrag per school verschilt maar meestal onder de 50 euro per kind per schooljaar ligt. Details over het specifieke bedrag en de bestemming ervan vind je in de schoolgids. Dit geld wordt vaak gebruikt voor activiteiten zoals schoolreisjes, museumbezoeken, het kerstfeest en de sportdag.

Op vrijescholen, waar doorgaans meer creatieve activiteiten worden georganiseerd, kan de ouderbijdrage hoger zijn.

Belangrijk is dat de ouderbijdrage vrijwillig is, wat betekent dat het niet betalen ervan geen invloed heeft op de deelname van je kind aan de activiteiten die met deze bijdrage worden gefinancierd.

Buitenschoolse opvang

De meeste basisscholen starten om 8.30 uur en eindigen rond 15.00 uur, of om 14.00 uur bij een continurooster. Daarnaast zijn er studiedagen en margedagen waarop de school gesloten is, en schoolvakanties die in totaal ongeveer twaalf weken duren. Dit betekent dat je kind vaak vrij is terwijl jij aan het werk bent.

Om hierop in te spelen, is buitenschoolse opvang (bso) beschikbaar. Basisscholen zijn wettelijk verplicht om zich in te zetten voor het aanbieden van buitenschoolse opvang tussen 07.30 en 18.30 uur.

Veel scholen werken hiervoor samen met nabijgelegen kinderdagverblijven. Er zijn vaak meerdere bso’s om uit te kiezen, elk met een eigen sfeer en visie. Het is daarom verstandig om bij het kiezen van een basisschool ook de buitenschoolse opvangmogelijkheden te onderzoeken.

Soorten basisscholen in Nederland

Er zijn diverse soorten basisscholen waaruit je kunt kiezen, elk met een eigen onderwijsvisie:

 • Jenaplanonderwijs: Hier ligt de focus op de gemeenschap en de ontwikkeling van ieder kind binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
 • Montessorischolen: Deze scholen benadrukken zelfstandigheid en initiatief van de kinderen binnen gestructureerde keuzevrijheid.
 • Daltonscholen: Hier staat het zelfstandig werken van leerlingen centraal, met veel aandacht voor samenwerking en verantwoordelijkheid.
 • Freinetscholen: Deze scholen focussen op ervaringsgericht onderwijs, waarbij leren vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind centraal staat.
 • Nutsscholen: Deze scholen hebben een algemeen bijzondere grondslag, wat betekent dat ze uitgaan van een neutrale benadering in levensbeschouwelijke zaken.
 • Vrijescholen: Onderwijs in vrijescholen is erop gericht om de intellectuele, artistieke en praktische vaardigheden van kinderen in harmonie te ontwikkelen.
 • Andere basisschooltypen: Daarnaast zijn er nog meer onderwijstypes die elk unieke benaderingen en onderwijsfilosofieën kunnen bieden.

Schoolleidersregister voor directeuren

Bij het kiezen van een basisschool is het ook waardevol om informatie te hebben over de schooldirecteur. Deze speelt namelijk een cruciale rol in het functioneren van de leerkrachten en beïnvloedt daarmee direct de kwaliteit van het onderwijs.

Je kunt de kwalificaties van een schooldirecteur verifiëren via het Schoolleidersregister. Als een directeur hierin geregistreerd staat, betekent dit dat hij of zij een erkend schoolleidersdiploma heeft en daarmee gekwalificeerd is om leiding te geven aan een basisschool. Dit kan een extra factor zijn om mee te nemen in je beslissing.

Blijf op de hoogte

Mis geen enkel artikel meer, schrijf je in en blijf op de hoogte!

About the Author: Michelle Marits

Michelle Marits
Michelle Marits is een toegewijde moeder en ervaren blogger met een passie voor alles wat met baby's en kinderen te maken heeft. Met een achtergrond in pedagogiek en een rijke ervaring als moeder, deelt ze waardevolle inzichten, praktische tips en oprechte verhalen over het ouderschap. Van voeding en opvoeding tot spel en ontwikkeling, Michelle's blogartikelen zijn een bron van steun en inspiratie voor ouders op zoek naar advies en herkenning in de prachtige, maar soms uitdagende reis van het opvoeden van kinderen.

Leave A Comment