Wat is freinetonderwijs

Wat is freinetonderwijs?

Last Updated: June 3, 2024By

Het freinetonderwijs richt zich op het voorbereiden van kinderen op een democratische samenleving en wordt vaak gezien als een vorm van het poldermodel in het onderwijs. Op een freinetschool staat centraal wat er leeft onder de leerlingen. De overtuiging is dat leren het best plaatsvindt door actief te ‘doen’ en hierover in dialoog te gaan met anderen. Het is niet alleen de leraar die bepaalt wat er gebeurt; beslissingen worden in democratisch overleg met de leerlingen genomen.

In de praktijk

Dit type basisschool erkent dat kinderen sterk van elkaar verschillen. Leerlingen delen hun ervaringen door middel van beeld- en tekstverhalen en gedichten, die de basis vormen voor de taalactiviteiten.

Elke schooldag start met een klassenvergadering waarin de agenda van de dag wordt besproken, inclusief werkafspraken en het gedetailleerde dagprogramma. De dag wordt afgesloten met een reflectie op de gebeurtenissen, waarbij zowel leerlingen als de leerkracht de vragen en punten die gedurende de dag op een speciaal vragenbord zijn geplaatst, bespreken. Ontdekkingen en leerervaringen worden vaak gedeeld via de klassenkrant en een weblog.

Kenmerken van het freinetonderwijs

Freinetscholen behoren tot het algemeen bijzonder onderwijs. Hier zijn enkele kenmerkende aspecten van dit type basisonderwijs:

  1. Leerling-initiatief: Kinderen mogen zelf onderwerpen aandragen waarover ze meer willen leren, wat hun betrokkenheid en motivatie vergroot.
  2. Democratisch overleg: Overleg speelt een cruciale rol in het voorbereiden van kinderen op deelname aan een democratische samenleving.
  3. Democratische klasinrichting: Zowel ouders als leerlingen hebben inspraak in de organisatie van de klassen.
  4. Natuurlijke werkdrang: Kinderen worden gezien als natuurlijk geneigd tot werk en worden opgevoed tot kritische volwassenen. Beslissingen over de klasorganisatie worden in overleg met de kinderen genomen, waarbij soms kan worden besloten om van de gebruikelijke routine af te wijken, zoals een dag zonder boeken.
  5. Expressie: Er is veel aandacht voor het zich uiten door middel van verhalen, tekenen en handvaardigheid, waardoor kinderen leren zichzelf te expresseren.
  6. Leren van ervaringen: Het leren van ervaringen van andere kinderen, volwassenen en uit verschillende culturen is een centraal element.
  7. Ouderbetrokkenheid: Van ouders wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan het onderwijs, wat de gemeenschapszin en samenwerking binnen de school versterkt.

Geschiedenis van het freinetonderwijs

Célestin Freinet, een Franse onderwijzer en pedagoog, is de grondlegger van het freinetonderwijs. Als leraar op een kleine dorpsschool rond 1920 merkte hij op dat zijn leerlingen wel leergierig waren, maar weinig interesse toonden in de standaard schoolboeken. Hij nam zijn leerlingen daarom mee de natuur in en bezocht lokale bedrijfjes, waarover de kinderen vervolgens verslagen schreven en publiceerden in zelfgemaakte krantjes.

Freinet geloofde sterk in het centraal stellen van de individuele ontwikkeling en de leefwereld van elk kind, met het idee dat kinderen kennis beter zouden absorberen door zelfontdekking.

Zijn vernieuwende aanpak leidde tot de oprichting van zijn eigen scholen. In 1945 erkende de overheid de effectiviteit van freinetscholen, die betere resultaten lieten zien dan traditionele scholen. In 1948 werd het Institut Coöpératif de l’Ecole Moderne (ICEM) opgericht om deze onderwijsbeweging verder te ondersteunen.

In 1957 kwam daar de FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements de l’Ecole Moderne) bij, een internationale federatie die verschillende freinetgroepen wereldwijd met elkaar verbindt.

 

Blijf op de hoogte

Mis geen enkel artikel meer, schrijf je in en blijf op de hoogte!

About the Author: Michelle Marits

Michelle Marits
Michelle Marits is een toegewijde moeder en ervaren blogger met een passie voor alles wat met baby's en kinderen te maken heeft. Met een achtergrond in pedagogiek en een rijke ervaring als moeder, deelt ze waardevolle inzichten, praktische tips en oprechte verhalen over het ouderschap. Van voeding en opvoeding tot spel en ontwikkeling, Michelle's blogartikelen zijn een bron van steun en inspiratie voor ouders op zoek naar advies en herkenning in de prachtige, maar soms uitdagende reis van het opvoeden van kinderen.

Leave A Comment