Wat is vrijeschoolonderwijs

Wat is vrijeschoolonderwijs?

Last Updated: June 3, 2024By Tags:

In het vrijeschoolonderwijs is de persoonlijke ontwikkeling van het kind het belangrijkste uitgangspunt. Kinderen krijgen ruimschoots de gelegenheid om hun unieke talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Vrijescholen behoren tot het algemeen bijzonder onderwijs. In het vrijeschoolonderwijs krijgen creatieve en expressieve vakken zoals muziek, toneelspelen, beweging en handvaardigheden evenveel nadruk als traditionele vakken zoals lezen, schrijven en rekenen.

Hoe ‘vrij’ is een vrijeschool?

De term ‘vrijeschool’ roept soms het beeld op van een school zonder regels of structuur waar kinderen vrij kunnen rondlopen. Echter, de benaming ‘vrije’ verwijst naar de autonomie van de school om haar eigen pedagogische visie te realiseren, vrij van overheidsinmenging. In vrijescholen krijgen leerlingen de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom ligt de focus minder op het puur vergaren van kennis en meer op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

Mensen met een eigen talent

Leerlingen worden niet beschouwd als een onbeschreven blad, maar erkend als individuen met eigen talenten, een unieke voorgeschiedenis, en persoonlijkheid. Leraren hebben de taak om de verborgen drijfveren en interesses van elk kind te identificeren en een omgeving te creëren die de ontwikkeling en ontplooiing van het kind bevordert.

Het onderwijspakket

De vrijeschool kenmerkt zich door een uitgebreid onderwijsaanbod. Naast de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, krijgen kinderen onderwijs in vreemde talen, dans, toneel, tuinieren, zingen en schilderen.

Er wordt tevens veel aandacht besteed aan spiritualiteit, natuur en cultuur. Deze brede aanpak sluit aan bij de diversiteit van de kinderen: sommige zijn praktisch ingesteld, anderen meer intellectueel of sociaal gericht.

De vrijeschool streeft ernaar alle verschillende capaciteiten te ontwikkelen, zodat elk kind zijn of haar eigen talenten optimaal kan benutten.

Vast ritme

Op een vrijeschool heerst een heldere structuur waarbij elke schooldag een vast ritme volgt. De ochtend is gereserveerd voor lessen in een hoofdvak, zoals rekenen, taal, heemkunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde.

Deze intensieve focus op één vak gedurende 3 tot 4 weken staat bekend als periodeonderwijs, waarin het vak dagelijks aan bod komt.

De middagen zijn bestemd voor vaklessen die wekelijks terugkeren, waaronder Engels, Duits, muziek, schilderen, vormtekenen, toneel en bewegingsvakken zoals gymnastiek, euritmie, tuinbouw, handenarbeid en handwerken. Deze combinatie zorgt voor een evenwichtige en gevarieerde schooldag.

Veel beweging

In het vrijeschoolonderwijs is beweging een essentieel onderdeel van alle lessen, inclusief taal en rekenen. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen intellectueel, maar ook fysiek actief betrokken zijn bij hun leerproces. Daarom worden tijdens de lessen diverse bewegingsactiviteiten geïntegreerd zoals klappen, lopen, rennen, springen en dansen.

Bijvoorbeeld, rekenen wordt vaak al lopend beoefend, en taallessen worden verrijkt met dans en ritmische oefeningen.

Vanaf klas 4 (groep 6) worden ook praktische vakken zoals tuinbouw, houtbewerking en techniek geïntroduceerd, waarbij nadrukkelijk met de handen wordt gewerkt.

Motorische oefeningen spelen een belangrijke rol omdat hersenfuncties nauw samenhangen met lichaamsmotoriek, waardoor elke les beweging bevat om de ontwikkeling van zowel lichaam als geest te stimuleren.

Geschiedenis van het vrijeschoolonderwijs

Het onderwijs op vrijescholen is geworteld in de antroposofische leer van Rudolf Steiner, die wordt beschouwd als de grondlegger van het vrijeschoolonderwijs.

In 1919 kreeg Steiner de leiding over een school in Stuttgart, welke als model diende voor de eerste vrijeschool in Nederland, geopend in 1923 in Den Haag. Deze school vormde de basis voor de ontwikkeling van de vrijeschoolbeweging in Nederland.

Blijf op de hoogte

Mis geen enkel artikel meer, schrijf je in en blijf op de hoogte!

About the Author: Michelle Marits

Michelle Marits
Michelle Marits is een toegewijde moeder en ervaren blogger met een passie voor alles wat met baby's en kinderen te maken heeft. Met een achtergrond in pedagogiek en een rijke ervaring als moeder, deelt ze waardevolle inzichten, praktische tips en oprechte verhalen over het ouderschap. Van voeding en opvoeding tot spel en ontwikkeling, Michelle's blogartikelen zijn een bron van steun en inspiratie voor ouders op zoek naar advies en herkenning in de prachtige, maar soms uitdagende reis van het opvoeden van kinderen.

Leave A Comment