Zwanger als ZZP'er en de ZEZ-Uitkering

Zwanger en zzp’er? Dan heb je recht op een ZEZ-uitkering

Last Updated: January 22, 2024By Tags:

Als je zwanger bent en je hebt een eigen bedrijf of je werkt als freelancer, dan kom je in aanmerking voor een specifieke uitkering tijdens je zwangerschapsverlof, bekend als de ZEZ-uitkering. Wat moet je weten over het aanvragen van deze uitkering en wat zijn je rechten en plichten als zwangere zelfstandige?

Zwanger en zelfstandig ondernemer: Recht op ZEZ-Uitkering

Als je zwanger bent en als zelfstandige werkt, heb je recht op een speciale uitkering tijdens je zwangerschapsverlof, de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ). Deze regeling voorziet in een uitkering voor een periode van minstens 16 weken. Beval je van een meerling, dan wordt deze periode verlengd tot minimaal 20 weken.

Wie komt in aanmerking voor de ZEZ-Uitkering?

Je kunt in aanmerking komen voor de ZEZ-uitkering als je een zelfstandige bent, ongeacht of je eigen personeel hebt. Je komt in aanmerking als je:

 • Een eigen onderneming runt.
 • Meewerkt in het bedrijf van je partner.
 • Directeur-grootaandeelhouder, huisarts, artiest, gastouder bent, of werkt voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar je werkzaam bent.
 • Werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst in functies zoals alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.

Aanvragen van een ZEZ-Uitkering

Als je als zwangere zelfstandige een ZEZ-uitkering wilt aanvragen, kun je dit doen via de website van het UWV. Hiervoor heb je een actief DigiD nodig. Eenmaal ingelogd op de UWV-website, kun je het aanvraagformulier invullen. Binnen twee weken ontvang je een bevestiging van het UWV. Na maximaal acht weken krijg je bericht of je in aanmerking komt voor de ZEZ-uitkering.

Wanneer kun je de ZEZ-Uitkering aanvragen?

Je kunt de ZEZ-uitkering aanvragen vanaf het moment dat je 24 weken zwanger bent. Zorg ervoor dat je de aanvraag ten minste twee weken voor de start van je zwangerschapsverlof indient.

Als je al eerder zwanger bent geweest en niet wist dat je recht had op een ZEZ-uitkering, kun je deze tot een jaar terug aanvragen. De uitkering kan dan wel lager uitvallen. Als je langer dan een jaar geleden recht had op de ZEZ-uitkering en je vraagt deze nu pas aan, kom je niet meer in aanmerking voor de uitkering.

Hoogte van de ZEZ-Uitkering

De hoogte van de ZEZ-uitkering is afhankelijk van je inkomen in het jaar voordat je zwanger werd en het aantal uren dat je gewerkt hebt. De uitkering zal nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde bruto minimum(jeugd)loon en is inclusief 8% vakantiegeld.

 • 1225 uur of meer gewerkt: Als je minstens 1225 uur als zelfstandige hebt gewerkt, ontvang je de maximale ZEZ-uitkering. Dit is per werkdag gelijk aan het bruto minimum dagloon, wat voor werknemers van 21 jaar en ouder neerkomt op 1.995 bruto euro per maand.
 • Minder dan 1225 uur gewerkt: Heb je in het jaar voor je zwangerschap minder dan 1225 uur gewerkt, dan wordt de ZEZ-uitkering berekend op basis van je inkomsten uit dat jaar of de afgelopen vijf jaar.
 • Korte tijd zelfstandig: Ben je pas kort zelfstandig? Ook dan kun je een ZEZ-uitkering aanvragen. Het UWV baseert de uitkering op het aantal dagen dat je als zelfstandige hebt gewerkt voordat je zwanger werd.

Betaling van de ZEZ-Uitkering

De ZEZ-uitkering wordt door het UWV wekelijks uitbetaald en rechtstreeks gestort op je bankrekening. Als je tijdens je verlof vervangen wordt en deze vervanging duurt de hele periode van de uitkering, dan wordt de ZEZ-uitkering bruto uitbetaald aan het uitzend- of bemiddelingsbureau. Dit is financieel gunstiger dan directe uitbetaling aan jou of zelf de vervanger betalen. Als de kosten voor het inhuren van een vervanger hoger zijn dan de uitkering, dan dien je het verschil zelf bij te leggen.

Rechten en plichten bij de ZEZ-Uitkering

Vanaf het moment dat je een ZEZ-uitkering aanvraagt bij het UWV, zijn er specifieke regels waaraan je moet voldoen. Dit stelt het UWV in staat om te beoordelen of je recht hebt op de uitkering en wat de hoogte en duur van deze uitkering zullen zijn.

Jouw Rechten

Met een ZEZ-uitkering van het UWV heb je bepaalde rechten. Het UWV moet zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan. Deze mogen niet zomaar aan derden verstrekt worden, behalve als dit wettelijk verplicht is, zoals aan de Belastingdienst of Sociale Dienst.

Jouw Plichten

Zodra je een ZEZ-uitkering aanvraagt, heb je de volgende plichten:

 • Lees alle post en e-mails van het UWV zorgvuldig en reageer indien nodig.
 • Geef correcte en volledige informatie over jezelf en je situatie. Veranderingen in je situatie dien je binnen een week schriftelijk door te geven aan het UWV.
 • Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot het stopzetten van je uitkering of een lagere uitkering. In ernstige gevallen kan er zelfs een boete of aangifte volgen.

Duur van de ZEZ-Uitkering

De ZEZ-uitkering duurt ten minste 16 weken en begint tussen 6 en 4 weken voor de verwachte bevallingsdatum. Je bepaalt zelf wanneer je deze uitkering in laat gaan binnen deze periode. Na de bevalling heb je recht op minimaal 10 weken uitkering.

 • Bij Vroeggeboorte: Als je vóór het begin van je zwangerschapsverlof bevalt, ontvang je vanaf de geboortedag 16 weken bevallingsuitkering. Als je baby eerder dan verwacht geboren wordt maar je was al met verlof, dan tel je de dagen dat je minder dan 6 weken zwangerschapsuitkering hebt ontvangen bij je bevallingsuitkering op.
 • Bij Laatgeboorte: Als je baby later dan de uitgerekende datum geboren wordt, loopt je zwangerschapsuitkering door tot aan de bevalling. De bevallingsuitkering start vanaf de geboorte. De dagen die je extra ontvangt voor de bevalling worden niet van je bevallingsuitkering afgetrokken.
 • Bij een Tweeling of Meerling: Verwacht je een tweeling of meerling, dan duurt de ZEZ-uitkering minimaal 20 weken en begint tussen 8 en 10 weken voor de verwachte bevallingsdatum.

Combinatie van zelfstandig ondernemerschap en loondienst

Als je naast je werk als zelfstandige ook in loondienst werkt, kun je in aanmerking komen voor verschillende uitkeringen tijdens en na je zwangerschap. Belangrijk om te weten is dat de totale som van deze uitkeringen niet meer zal zijn dan je gebruikelijke totale inkomen. Mocht het bedrag van alle uitkeringen samen hoger uitvallen dan wat je normaal verdient, dan wordt het overschot in mindering gebracht op het totaalbedrag.

Blijf op de hoogte

Mis geen enkel artikel meer, schrijf je in en blijf op de hoogte!

About the Author: Michelle Marits

Michelle Marits
Michelle Marits is een toegewijde moeder en ervaren blogger met een passie voor alles wat met baby's en kinderen te maken heeft. Met een achtergrond in pedagogiek en een rijke ervaring als moeder, deelt ze waardevolle inzichten, praktische tips en oprechte verhalen over het ouderschap. Van voeding en opvoeding tot spel en ontwikkeling, Michelle's blogartikelen zijn een bron van steun en inspiratie voor ouders op zoek naar advies en herkenning in de prachtige, maar soms uitdagende reis van het opvoeden van kinderen.

Leave A Comment