Alles over calamiteitenverlof en hoe het werkt

Calamiteitenverlof: aan het werk als je kind ziek is?

Last Updated: December 28, 2023By Tags: ,

Voor veel ouders is het een bekend scenario: je krijgt een telefoontje van de kinderopvang dat je kindje ziek is en je bent de enige die hem kan komen halen. Of er doet zich thuis een noodsituatie voor waardoor je onmogelijk naar je werk kunt. Voor dergelijke onvoorziene omstandigheden is er het calamiteitenverlof. Hier lees je hoe het werkt.

Wat is calamiteitenverlof

Wanneer je plotseling niet naar je werk kunt vanwege een urgente privésituatie, of je moet onverwacht je werk verlaten, kun je aanspraak maken op calamiteitenverlof, ook bekend als kort verzuimverlof. Dit verlof is bedoeld voor spoedeisende, onverwachte of speciale persoonlijke omstandigheden en kan variëren van enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van de situatie. Over het algemeen wordt je loon doorbetaald tijdens dit verlof, tenzij in de cao van je werkgever andere afspraken zijn vastgelegd. Het is belangrijk om te weten dat calamiteitenverlof specifiek bedoeld is voor werknemers in dienst van een werkgever en niet van toepassing is op zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Recht op calamiteitenverlof

Wanneer je in dienst bent bij een werkgever, kun je aanspraak maken op calamiteitenverlof voor dringende privézaken die je verhinderen om te werken. Dit verlof is van toepassing in de volgende situaties:

  • Een onverwachte gebeurtenis die onmiddellijke aandacht vereist, waardoor je plotseling je werk moet verlaten of niet in staat bent om naar je werk te gaan.
  • Een specifieke persoonlijke situatie die dringende aandacht vereist.
  • Een wettelijke of overheidsverplichting die alleen tijdens werktijden kan worden nagekomen.
  • Het uitoefenen van je stemrecht bij verkiezingen, indien dit alleen mogelijk is tijdens je werktijd.

Calamiteitenverlof regelen

Volgens de regelgeving dien je je werkgever vooraf te informeren over het opnemen van calamiteitenverlof en de reden daarvoor. Je moet ook een inschatting geven van de verwachte duur van je afwezigheid. In spoedeisende situaties waarin je onmiddellijk moet vertrekken, dien je dit zo snel mogelijk aan je werkgever te melden. Mocht je je werkgever niet direct kunnen bereiken, licht hem of haar dan in zodra het mogelijk is en leg de situatie uit. Bij een geldige reden kan je werkgever het verlof in principe niet afwijzen. Je werkgever kan achteraf wel om bewijsstukken vragen om de noodzaak van het verlof te bevestigen, zoals een medische verklaring.

Hoelang mag calamiteitenverlof duren?

De lengte van calamiteitenverlof is niet specifiek in de wet vastgesteld en varieert afhankelijk van de situatie en de ernst ervan. De duur moet redelijk zijn. In sommige gevallen kan een paar uur voldoende zijn, zoals wanneer je je kind met koorts vroegtijdig van de opvang moet halen en je partner de volgende dag thuis kan blijven. Echter, als er een ernstiger situatie ontstaat, zoals een onverwachte ziekenhuisopname van je kind, kan het redelijk zijn om meerdere dagen verlof aan te vragen. De exacte duur wordt in overleg met je werkgever bepaald.

Wordt je calamiteitenverlof doorbetaald?

Gewoonlijk betaalt je werkgever je loon volledig door op de eerste dag van je calamiteitenverlof. Als het verlof langer duurt, wordt het vanaf de tweede dag beschouwd als kortdurend zorgverlof, wat je mondeling of schriftelijk bij je werkgever aanvraagt. Over het algemeen ontvang je dan zeventig procent van je salaris of ten minste het minimumloon. Kortdurend zorgverlof is ook van toepassing als je onverwachts voor je partner, ouder of ander naast familielid moet zorgen.

Een kortdurend zorgverlof

Wanneer je kind ziek is en jij de enige bent die zorg kan bieden, heb je recht op kortdurend zorgverlof, zoals eerder vermeld. Echter, je bent verplicht om eerst naar alternatieve oplossingen te zoeken. Is het mogelijk dat je partner thuiswerkt terwijl hij voor jullie kind zorgt, of kan een grootouder inspringen? Als dat zo is, wordt verwacht dat je gewoon werkt.

Je moet persoonlijke goedkeuring krijgen van je leidinggevende voor calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof. Een simpele e-mail met de mededeling dat je verlof neemt, volstaat niet. In de praktijk zoeken werkgever en werknemer vaak eerst naar alternatieven, zoals een tijdelijke aanpassing van het werkrooster of het ruilen van diensten. Je werkgever is verplicht om het verlof toe te staan, tenzij jouw afwezigheid de bedrijfsvoering ernstig verstoort. Wel kan je werkgever een doktersverklaring vereisen.

Jaarlijks mag je maximaal twee keer het aantal uren opnemen dat je per week werkt. Als je bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, mag je jaarlijks tot 72 uur zorgverlof opnemen.

Je vakantiedagen inzetten

Sommige bedrijven hanteren specifieke regels voor kortdurend zorgverlof, die zijn vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dit kan betekenen dat je een deel van je verlof moet compenseren door gebruik te maken van overuren of vakantiedagen. Als je zorgverlof op is en je kind blijft kampen met (niet levensbedreigende) gezondheidsproblemen, dan dien je vakantiedagen op te nemen of alternatieve kinderopvang te regelen.

Geboorteverlof en het ouderschapsverlof

Staat de bevalling voor de deur? Dan kan je partner gebruikmaken van betaald calamiteitenverlof voor de tijd die de bevalling in beslag neemt, waarbij het salaris doorbetaald wordt. Na de geboorte van jullie kindje heeft je partner recht op geboorteverlof en aanvullend partnerverlof, wat de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld de eerste kraamweek vrij te zijn en daarna nog een periode thuis te blijven. De specifieke voorwaarden en regels hiervoor vind je hier.

Als je kind jonger is dan acht jaar, komen zowel jij als je partner in aanmerking voor ouderschapsverlof. Dit verlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Kies je ervoor om in het eerste jaar na de geboorte van je kind ouderschapsverlof op te nemen, dan kun je gedurende de eerste negen weken aanspraak maken op een gedeeltelijke doorbetaling. Houd er rekening mee dat je ouderschapsverlof minstens twee maanden voorafgaand schriftelijk bij je werkgever moet aanvragen. In acute situaties waarbij je thuis onmisbaar bent, biedt calamiteitenverlof de uitkomst om je werk tijdelijk opzij te zetten.

Blijf op de hoogte

Mis geen enkel artikel meer, schrijf je in en blijf op de hoogte!

About the Author: Michelle Marits

Michelle Marits
Michelle Marits is een toegewijde moeder en ervaren blogger met een passie voor alles wat met baby's en kinderen te maken heeft. Met een achtergrond in pedagogiek en een rijke ervaring als moeder, deelt ze waardevolle inzichten, praktische tips en oprechte verhalen over het ouderschap. Van voeding en opvoeding tot spel en ontwikkeling, Michelle's blogartikelen zijn een bron van steun en inspiratie voor ouders op zoek naar advies en herkenning in de prachtige, maar soms uitdagende reis van het opvoeden van kinderen.

Leave A Comment

you might also like