Wat doet een logopedist nou precies

Wat doet een logopedist nou precies?

Last Updated: April 4, 2024By Tags: ,

Wanneer de taal- of spraakontwikkeling van je kind anders verloopt dan verwacht, kan logopedie uitkomst bieden. Maar wat houdt de rol van een logopedist in?

Wat is een logopedist?

Een logopedist is gespecialiseerd in de behandeling van communicatieproblemen. Dit kan variëren van spraak- en taalstoornissen, zoals stotteren of articulatieproblemen, tot slikproblemen. De logopedist evalueert de spraak- en taalvaardigheden van je kind door middel van gestandaardiseerde tests en observaties, om vervolgens een behandelplan op te stellen dat is afgestemd op de specifieke behoeften van je kind.

Door middel van individuele sessies werkt de logopedist aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van je kind. Dit gebeurt op een speelse manier, met oefeningen die aansluiten bij de leeftijd en interesses van het kind. Daarnaast voorziet de logopedist ouders van advies en strategieën om de taal- en spraakontwikkeling van hun kind thuis te ondersteunen.

Wanneer ga je met je kind naar de logopedist?

Wanneer je kind uitdagingen ondervindt op het gebied van stemgebruik, spraak, taal, gehoor of slikken, biedt een logopedist uitkomst. Dit kan variëren van aanhoudende stemproblemen, zoals heesheid of schorheid, tot stotteren, spraakmoeilijkheden, taalontwikkelingsstoornissen of dyslexie. Ook voor de allerkleinsten, die moeite hebben met de borst- of flesvoeding, kan een preverbale logopedist hulp bieden.

Vaak is een doorverwijzing van de huisarts, jeugdarts of kinderarts noodzakelijk om een logopedietraject te starten. Echter, voor bepaalde klachten is het mogelijk om zonder verwijzing direct bij een logopediepraktijk aan te kloppen.

Wat doet een logopedist?

Een logopedist speelt een essentiële rol in de ondersteuning van de ontwikkeling van spraak, taal en stem bij kinderen. Hieronder volgt een overzicht van de stappen die een logopedist neemt:

  • Verzamelen van uitgebreide informatie over het kind en de gezinssituatie met betrekking tot de aanwezige klachten tijdens een intakegesprek.
  • Vaststellen van de specifieke aard van het probleem.
  • Ontwikkelen van een behandelplan op maat, afgestemd op de leeftijd, het ontwikkelingstempo en de leerstijl van het kind.
  • Het kind methodisch vaardigheden bijbrengen om beperkingen in de communicatie te overwinnen. Dit kan variëren van het aanleren van de combinatie van woorden tot zinnen, het verbeteren van het verhaalbegrip en vertelvaardigheid, tot de correcte uitspraak van klanken. Soms is het noodzakelijk om de spieren in tong, kaak en gezicht te versterken en correct te gebruiken.
  • Het adviseren van familieleden, leerkrachten of kinderopvangmedewerkers over de beste benadering van het kind met communicatieve uitdagingen.
  • Regelmatige evaluatie en aanpassing van de behandelobjectieven indien nodig.
  • Indien vereist, samenwerken met andere specialisten zoals pedagogen, onderwijskrachten, audiologen, artsen van het consultatiebureau, tandartsen of fysiotherapeuten.

Hoe verloopt een sessie bij de logopedist?

Kinderen bezoeken doorgaans een keer per week voor ongeveer dertig minuten de logopedist. Bij kinderen tot zo’n vier jaar maakt de logopedist vaak gebruik van indirecte therapie, waarbij door middel van spelletjes aan de behandeldoelen wordt gewerkt. Al spelend met de logopedist, aan de tafel of op de vloer, werkt je kind aan zijn of haar spraak- en taalvaardigheden, hoewel het misschien lijkt alsof er enkel gespeeld wordt.

Bij deze jonge kinderen geeft de logopedist ook adviezen aan jou als ouder om de taalontwikkeling van je kind thuis verder te bevorderen.

Samen met jou en je kind werkt de logopedist aan specifieke doelstellingen zoals uitspraak, taalbegrip, zinsopbouw, stemgebruik of spraakvloeiendheid. Om je kind betrokken en gemotiveerd te houden, maakt de logopedist gebruik van diverse spelmaterialen, zoals memory, lego, blokken, dierenfiguren of een bal, afhankelijk van wat het beste aansluit bij de behoeften en interesses van je kind.

Oefeningen van de logopedie voor thuis

Na elke afspraak krijg je van de logopedist huiswerk mee. Het is cruciaal om thuis te oefenen, aangezien het succes van logopedie afhangt van de consistentie en regelmaat waarmee geoefend wordt. Het is effectiever om meerdere keren per week kort te oefenen dan eens per week een lange sessie te houden.

De duur van de therapie varieert per kind en is afhankelijk van de reden van de logopedie. De logopedist houdt je regelmatig op de hoogte van de voortgang en bespreekt eventuele uitdagingen. Mocht je kind het moeilijk vinden om met bepaalde oefeningen thuis aan de slag te gaan, zoekt de logopedist samen met jou naar oplossingen om het oefenen thuis te vergemakkelijken.

Hoe vind je een logopedist?

Je kunt door je huisarts of de jeugdarts van het consultatiebureau doorverwezen worden naar een logopedist. Voor bepaalde problemen kun je echter ook zonder verwijzing een afspraak maken bij een logopedist. Op de website Logopedie.nl vind je logopedisten bij jou in de buurt en kun je informeren of je met je specifieke vraag of probleem daar terechtkunt.

Logopedie voor kinderen wordt door alle zorgverzekeraars gedekt vanuit het basispakket, voor kinderen tot en met 17 jaar. Het is wel belangrijk dat de logopedist waarnaar je gaat, een overeenkomst heeft met jouw zorgverzekeraar. Vraag de logopedist naar de details hiervan, zodat je zeker weet dat de behandelingen vergoed worden.

Blijf op de hoogte

Mis geen enkel artikel meer, schrijf je in en blijf op de hoogte!

About the Author: Michelle Marits

Michelle Marits
Michelle Marits is een toegewijde moeder en ervaren blogger met een passie voor alles wat met baby's en kinderen te maken heeft. Met een achtergrond in pedagogiek en een rijke ervaring als moeder, deelt ze waardevolle inzichten, praktische tips en oprechte verhalen over het ouderschap. Van voeding en opvoeding tot spel en ontwikkeling, Michelle's blogartikelen zijn een bron van steun en inspiratie voor ouders op zoek naar advies en herkenning in de prachtige, maar soms uitdagende reis van het opvoeden van kinderen.

One Comment

  1. […] Wanneer de taal- of spraakontwikkeling van je kind anders verloopt dan verwacht, kan logopedie uitkomst bieden. Maar wat houdt de rol van een logopedist in? Wat is een logopedist? Een logopedist is gespecialiseerd in de behandeling van communicatieproblemen. Dit kan variëren van spraak- en taalstoornissen, zoals stotteren of articulatieproblemen, tot slikproblemen. De logopedist evalueert de  […]

Leave A Comment